Eu direktiv 1999 45 ef

EU Atex-direktivet opstiller de grundlæggende krav, der skal opfyldes af ethvert produkt, der skal bruges i potentielt eksplosive atmosfærer. Standarder, der er funktionelt knyttet til direktivet, indeholder detaljerede krav. Som en del af interne forordninger indført i de enkelte medlemsstater specificeres krav, der ikke er specificeret i direktivet eller ved interne standarder. Intern lovgivning kan ikke være forskellig fra direktivets bestemmelser, og de kan heller ikke gå ind i en skærpelse af kravene, som direktivet håndhæver.

Atex-direktivet er vedtaget for at minimere risikoen, der er forbundet med brugen af ​​ethvert resultat i afdelinger, hvor det kan overstige en eksplosiv atmosfære.Producenten er fuldt ansvarlig for at bestemme, om et givet produkt vurderes for samarbejde af atex-grunde og for at tilpasse produktet til de nuværende standarder.Atex-godkendelse er påkrævet for succes for produkter, der vælger i nærheden af ​​en eksplosionsfare. Farezonen er begyndelsen, hvor de stoffer, der i integration med luften kan danne eksplosive blandinger, koncentreres, bruges eller opbevares. Navnlig er væsker, gasser, støv og antændelige fibre berettiget til sammenblanding af sådanne stoffer. Der kan således for eksempel være benzin, alkoholer, brint, acetylen, kulstøv, træstøv, zinkstøv.En eksplosion opstår, når en stor mængde energi fra en effektiv antændelseskilde går ind i den eksplosive atmosfære. Efter at have indledt en brand, slutter han sig til en eksplosion, der skaber en betydelig trussel mod menneskets eksistens og helbred.